Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2009

Službeni glasnik br. 13/2009

  GRADONAČELNIK 1.    Suglasnost na promjenu cijena: a)  GKP „Čakom“ d.o.o. b)  GP „Ekom“ d.o.o. 2. Suglasnost na Statute: a) Knjižnice i čitaonice Čakovec b) Dječjeg vrtića Čakovec c) Centra za kulturu Čakovec 3. Imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole...

Službeni glasnik br. 12/2009

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA 1.    Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (pročišćeni tekst) 2.    Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (pročišćeni tekst) 3.    Odluka o upravljanju grobljem (pročišćeni...

Službeni glasnik br. 11/2009

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg  Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. 2.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. 3.    Odluka o...

Službeni glasnik br. 3/2009

  AKT GRADSKOG VIJEĆA 1.    Zaključci o usvajanje Izvješća o: a)  radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 2008. b)  radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čakovca u 2008. 2.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca 3.    Odluka o izmjeni i dopuni DPU-a...

Službeni glasnik br. 2/2009

  AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Odluka o prikupljanju i zbrinjavanju azbestnog otpada 2.    Zaključak o objavi javnog poziva za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Zlatne plakete "Grb Grada Čakovca" 3.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čakovca te Izvješća o...

X
Skip to content