Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2010

Službeni glasnik br. 10/2010

  AKTI GRADONAČELNIKA 1.    Odluka o donošenju Plana nabave za 2011. 2.    Plana nabave za 2011. 3.    Suglasnosti na planove poslovanja i financijske planove: a) Dječji vrtić Čakovec b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec c) Centar za kulturu Čakovec d) Pučko...

Službeni glasnik br. 9/2010

  AKTI GRADONAČELNIKA 1.    Zaključak o Dječjem vrtiću „Pirgo“ 2.    Zaključak o upućivanju novog prijedloga DPU-a „Gospodarska zona istok-sjeverni dio u Čakovcu“, na ponovnu javnu raspravu 3.    Kataloga informacija Grada Čakovca 4.    Odluka o donošenju izmjena...

Službeni glasnik br. 8/2010

  GRADONAČELNIK 1.    Rješenje o imenovanju članova nadzornih odbora gradskih poduzeća 2.    Rješenje o imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2010/2011. 3.    Zaključak o prihvaćanju Operativnog plana čišćenja snijega 4.    Zaključak o usvajanju...

Službeni glasnik br. 7/2010

  GRADSKO VIJEĆE 1.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. 2.    Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. 3.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu...

Službeni glasnik br. 6/2010

  GRADSKO VIJEĆE 1.    Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika AKTI GRADONAČELNIKA 1.    Pravilnik o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente 2.    Suglasnost na prijedlog Odluke NO Međimurskih voda d.o.o. o akcijskim uvjetima plaćanja naknade i izvođenja priključka na...

Službeni glasnik br. 5/2010

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA 1.    Odluka o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca – pročišćeni tekst AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Ispravak tehničke greške u Odluci o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Krištanovec, k.o. Mihovljan, k.o. Novo...

Službeni glasnik br. 4/2010

  AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Srednjoročni programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca 2.    Zaključak o izradi kriterija za dodjelu sredstava obrtnicima s područja Grada Čakovca 3.    Odluka o dodjeli potpore obrtnicima s područja Grada Čakovca 4.    Suglasnost za zaduženje te donošenje Odluke o...

Službeni glasnik br. 3/2010

  AKTI GRADONAČELNIKA 1.    Rješenje o razješavanju i imenovanju Odbora za praćenje Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca 2.    Odluka o upravljanju GKP „Čakom“ d.o.o. Romskim obiteljskim centrom u Kuršancu 3.    Suglasnost na Kolektivni ugovor Dječjeg vrtića Čakovec 4.    Odluka o visini naknade...

Službeni glasnik br. 2/2010

  ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA 1.    Pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi 2.    Pročišćeni tekst Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca 3.    Pročišćeni tekst Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja grada u predškolskim ustanovama       Preuzimanje službenog glasnika  ...

Službeni glasnik br. 1/2010

  AKTI GRADONAČELNIKA 1.    Zaključak o raspodjeli sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 2010. 2.    Odluka o izmjenama i dopunama Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 3.    Suglasnost na Ugovor o financiranju uređenja građevinskog...

X
Skip to content