Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2011

Službeni glasnik br. 7/2011

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011. 2.    II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011. 3.    Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011. 4.    Odluka o izmjenama i...

Službeni glasnik br. 6/2011

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012–2014. 2.    Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012–2014. 3.    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012. 4.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne...

Službeni glasnik br. 5/2011

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011. 2.    Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011. 3.   ...

Službeni glasnik br. 4/2011

 AKTI GRADONAČELNIKA Zaključak o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Izmjena i dopuna Plana nabave za 2011. Zaključak o obavljanju dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području Grada Čakovca Zaključak o sufinanciranju manifestacije »Ljeto u Gradu Zrinskih 2011.« Zaključak o uništavanju ambrozije...

Službeni glasnik br. 2/2011

  AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za katastarske općine Čakovec, Gornji Pustakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Savska Ves, Šandorovec, Totovec i Žiškovec 2.    Ispravak tehničke...

Službeni glasnik br. 3/2011

  AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA 1.    Donošenje Zaključka o raspodjeli sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 2011. 2.    Donošenje Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite za Grad Čakovec 3.    Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje...

Službeni glasnik br. 1/2011

  AKTI GRADONAČELNIKA 1.    Odluka o Izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2010. 2.    Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2010. 3.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku, davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama 4.    Odluke o akcijskim uvjetima...

X
Skip to content