Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2013

Službeni glasnik br. 8/2013

Službeni glasnik br. 8/2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2013. 2.    II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2013. 3.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. 4.    Odluka o izmjenama...

Službeni glasnik br. 7/2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015 – 2016. 2.    Proračun Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015 – 2016 3.    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2014. 4.   ...

Službeni glasnik br. 6/2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca 2.    Rješenje o izboru predsjednika Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca 3.    Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec 4.    Odluka o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam 5.  ...

Službeni glasnik br. 5/2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca na dan 30.06.2013. 2.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca 3.    Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana...

Službeni glasnik br. 4/2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Rješenje o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Čakovca 2.    Rješenje o Izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca 3.    Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca 4.    Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca...

Službeni glasnik br. 3/2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca 2.    Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2013. 3.    Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. 4.    Odluka o izmjenama i dopunama: a)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture...

Službeni glasnik br. 2/2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca 2.    Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Grada Čakovca 3.    Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca 4.    Odluka o raspisivanju izbora za...

Službeni glasnik br. 1/2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Suglasnost na Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.: a)    Dječjeg vrtića Čakovec, b)    Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, c)    Centra za kulturu Čakovec, d)    Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, e)    Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. 2.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg...

X
Skip to content