Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2014

Službeni glasnik br. 8/2014

Službeni glasnik br. 8/2014

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranima u proračunu Grada Čakovca za 2015. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora GP „Stanorad“ d.o.o. Odluka o donošenju II. Izmjena...

Službeni glasnik br. 7/2014

Službeni glasnik br. 7/2014

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Žiškovec Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2015. Zaključak o stipendijama Grada Čakovca Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Koordinacijskog odbora Grad Čakovec – prijatelj...

Službeni glasnik br. 6/2014

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Odluka o pozajmici Turističkoj zajednici Grada Čakovca Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za prijenos javnih i nerazvrstanih cesta Zaključak o imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2014/2015. Zaključak o prihvaćanju Plana održavanja nerazvrstanih cesta na području...

Službeni glasnik br. 5/2014

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Odluka o pozajmici Turističkoj zajednici Grada Čakovca   AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015.   Preuzimanje službenog glasnika

Službeni glasnik br. 4/2014

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka za školsku 2014/2015 Rješenje o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec – prijatelj djece Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju nadzornih odbora gradskih poduzeća Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o...

Službeni glasnik br. 3/2014

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Odluka o izmjeni Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2014. ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec (pročišćeni tekst)   Preuzimanje službenog glasnika...

Službeni glasnik br. 2/2014

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o prodaji dijela poslovnih udjela GKP-a Čakom 2.    Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje za nabavu teretnih vozila i o povjeravanju nabave GKP-u Čakom d.o.o 3.    Odluka o povjeravanju nabave za mobilno reciklažno dvorište GKP-u Čakom d.o.o. 4.    Odluka o gradnji sportske...

Službeni glasnik br. 1/2014

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2013. 2.    Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2013. 3.    Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013. 4.    Odluke o usvajanju Izvješća...

X
Skip to content