Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2015

Službeni glasnik br. 6/2015

Službeni glasnik br. 6/2015

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2016. Odluka i Plan nabave za 2016. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Koordinacijskog odbora akcije „Grad...

Službeni glasnik br. 5/2015

Službeni glasnik br. 5/2015

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Pravilnik o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Čakovca Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2016. Odluka o rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2015/2016 Suglasnost na Plan investicijskog...

Službeni glasnik br. 4/2015

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Zaključak o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca Zaključak o: a) Imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2015./2016. b) Prihvaćanju Operativnog plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca – zimska služba 2015./2016. Izmjena...

Službeni glasnik br. 3/2015

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Štefanec Zaključak o visini naknada za korištenje javne površine i naplati parkiranja za vrijeme održavanja manifestacije „Porcijunkolovo 2015.“ Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca  ...

Službeni glasnik br. 2/2015

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Odluka o davanju Suglasnosti GKP d.o.o. za prihvat i zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada iz naselja Parag, u Totovec Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a i zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Čakovca Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti i...

Službeni glasnik br. 1/2015

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Donošenje Zaključka o usvajanju okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 1.1. do 31.12.2014 Donošenje Zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka u drugom polugodištu školske 2014/2015 Donošenje Rješenja o: izmjeni Rješenja o razrješenju i...

X
Skip to content