Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2016

Službeni glasnik br. 6/2016

Službeni glasnik br. 6/2016

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2017. Odluka o donošenju 2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu Izmjene i dopune Plana nabave za 2016....

Službeni glasnik br. 5/2016

Službeni glasnik br. 5/2016

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Izmjene i dopune Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Plan prijma u službu u upravu...

Službeni glasnik br. 4/2016

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Izmjene i dopune Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Zaključak o zimskoj službi Grada Čakovca – zima 2016/2017.   AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016....

Službeni glasnik br. 3/2016

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Suglasnost na privremeno uvećanje broja djece u odgojno-obrazovnim skupinama u: a) Dječjem vrtiću Cipelica b) Dječjem vrtiću Cvrčak Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca Zaključak o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu stipendija...

Službeni glasnik br. 2/2016

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca Pravilnik o organizaciji zaštite na radu u gradskoj upravi Grada Čakovca Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o uvjetima za postavljanje...

Službeni glasnik br. 1/2016

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Odluka o imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak Odluka o imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica Odluka o razrješenju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica Odluka o imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica Odluka o...

X
Skip to content