Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2018

Službeni glasnik br. 6/2018

Službeni glasnik br. 6/2018

AKTI GRADONAČELNIKA Plan prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2019. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Čakovca za 2019. godinu AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST...

Službeni glasnik br. 5/2018

Službeni glasnik br. 5/2018

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. 2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. s izvršenjem do 31.10.2018. godine Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Odluka o izmjenama i...

Službeni glasnik br. 4/2018

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Čakovca unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja...

Službeni glasnik br. 3/2018

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture...

Službeni glasnik br. 2/2018

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2018. Koordinacijskog odbora akcije „Grad Čakovec – prijatelj djece“ Zaključak o održavanju manifestacije „Dan Grada Čakovca“ i „Antunovsko proštenje“ Izmjene Plana nabave za 2018. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova...

Službeni glasnik br. 1/2018

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA Odluka o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Suglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga Zaključak o okončanom obračunu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za vremenski period od 01.01. do 31.12.2017. Odluka o...

X
Skip to content