Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2019

Službeni glasnik br. 6/2019

Službeni glasnik br. 6/2019

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019. s izvršenjem do 31.10.2019. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Odluke o izmjenama i dopunama...

Službeni glasnik br. 5/2019

Službeni glasnik br. 5/2019

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca od 01.01. do 30.06.2019. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2019. Odluka o izradi izmjene i dopune UPU »SLEMENICE - POD JALŠOM«...

Službeni glasnik br. 4/2019

Službeni glasnik br. 4/2019

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovcaza 2019. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Odluka o izmjenama i dopunama...

Službeni glasnik br. 3/2019

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo akademskoj slikarici Priski Kulčar Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo Nevenki Holetić posmrtno Odluka o dodjeli Zlatnika »Grb Grada Čakovca « ZEU »Prijatelji životinja i prirode« Čakovec Odluka o dodjeli Godišnje nagrade...

Službeni glasnik br. 2/2019

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada...

Službeni glasnik br. 1/2019

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o visini paušalnog poreza Prethodna suglasnost na statute: a) I. Osnovne škole Čakovec b) II. Osnovne škole Čakovec c) III. Osnovne škole Čakovec d) Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec e) Osnovne škole Kuršanec f) Osnovne škole Ivanovec g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec...

X
Skip to content