Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2021

Službeni glasnik br. 6/2021

Službeni glasnik br. 6/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2022. s Projekcijom Proračuna za 2023. i 2024. Proračun Grada Čakovca za 2022. s Projekcijom Proračuna za 2023. i 2024. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. Odluka o sukcesivnom...

Službeni glasnik br. 5/2021

Službeni glasnik br. 5/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2021. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Odluka o izmjenama i...

Službeni glasnik br. 4/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. [gview...

Službeni glasnik br. 3/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o izradi izmjene i dopune UPU prostora vojarne u Čakovcu Odluka o izradi III. izmjene i dopune UPU »Martane - zona male privrede« Odluka o izradi UPU-a Vojni vrtovi sjever, II. etapa Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu Odluka o izmjenama...

Službeni glasnik br. 2/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Rješenje o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvješće Mandatne komisije Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća...

Službeni glasnik br. 1/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2020. Suglasnost na Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana...

X
Skip to content