Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2022

Službeni glasnik br. 9/2022

Službeni glasnik br. 9/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2023. s projekcijom Proračuna za 2024. i 2025. Proračun Grada Čakovca za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Program građenja komunalne...

Službeni glasnik br. 8/2022

Službeni glasnik br. 8/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Grada Čakovca 2022. - 2030. Strategija zelene urbane obnove Grada Čakovca 2022. - 2030. Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca 2. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca...

Službeni glasnik br. 7/2022

Službeni glasnik br. 7/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o početku obnašanja dužnosti vijećnice Gradskog vijeća Grada Čakovca Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada...

Službeni glasnik br. 6/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Suglasnost za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje Regionalnog Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec Odluka o ne usvajanju Izvješće o...

Službeni glasnik br. 5/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora Odluka o zaključenju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec...

Službeni glasnik br. 4/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti vijećnika Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i...

Službeni glasnik br. 3/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o načinu prijenosa sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka...

Službeni glasnik br. 2/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 4. lipnja2021. do 31. prosinca 2021. Odluka o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca Statutarna odluka o dopunama...

Službeni glasnik br. 1/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o prihvaćanju teksta Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaži balon dvorane kod Učiteljskog fakulteta Odluka o prestanku Zaklade za nadarene učenike, studente i mlade znanstvenike dr. Ivana Novaka Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija...

X
Skip to content