Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2023

Službeni glasnik br. 7/2023

Službeni glasnik br. 7/2023

SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA Broj 7 Godina XXIII Čakovec, 21. prosinac 2023. ISSN 1334-0964 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za njenu provedbu Odluka i...

Službeni glasnik br. 6/2023

Službeni glasnik br. 6/2023

SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA Broj 6 Godina XXIII Čakovec, 24. studeni 2023. ISSN 1334-0964 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2023. Odluka o izmjenama...

Službeni glasnik br. 5/2023

Službeni glasnik br. 5/2023

SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA Broj 5 Godina XXIII Čakovec, 14. rujan 2023. ISSN 1334-0964 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za...

Službeni glasnik br. 4/2023

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o predlaganju kandidata za člana Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2023. Zaključak o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i vremenu...

Službeni glasnik br. 3/2023

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2023. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Odluka o izmjenama i dopunama Programa...

Službeni glasnik br. 2/2023

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona istok – sjeverni dio u Čakovcu Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01....

Službeni glasnik br. 1/2023

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Martane – zona male privrede“ Čakovec Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od...

X
Skip to content