Izaberite stranicu

Komunalni i prometni redari – prijava nereda

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
E–mail: komunalno.gospodarstvo@cakovec.hr

U okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, spada i komunalno redarstvo, gdje se obavljaju poslovi nadzora nad javno-prometnim površinama, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonom, Odlukama Gradskog vijeća i dr. podzakonskih akata. Također se obavljaju poslovi  zaštite javnih površina, komunalna prevencija,  poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu, te zaštitu na radu.
Sve primjedbe i prijave UO za komunalno gospodarstvo odnosno Odsjek za komunalno redarstvo, građani mogu javiti na broj telefona 040/310-669 u vremenu od 07:00-15,00 sati od ponedjeljka do petka ili na službene brojeve mobitela.

Obrazac za prijavu komunalnog nereda nalazi se u prilogu ovog članka a isti možete popunjen poslati na gornju email adresu ili poštom na adresu Grada Čakovca.

Komunalni redari primaju stranke svaki radni dan u vremenu od 07,00 – 15,00 sati na adresi Kralja Tomislava 15., Čakovec
Nadležnosti i ovlasti komunalnog redarstva

Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

 

Komunalni redari prema području nadležnosti:

Nadležnosti i ovlasti prometnog redarstva

  • nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
  • upravljanje prometom
  • premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
  • izricanje novčanih kazni sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama
  • pokretanje prekršajnog postupka

 

Obrazac – prijava komunalnom – prometnom redaru

Preuzimanje (PDF)

 

X
Skip to content