Izaberite stranicu

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 7. svibanj 2015. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Čakovca Materijal
 2. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Romskog naselja Kuršanec Materijal
 3. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a „Martane-istok“ u Čakovcu Materijal
 4. Donošenje Odluke o izradi UPU-a kompleksa „MTČ“ u Čakovcu Materijal
 5. Donošenje Odluke o izradi UPU kompleksa farmi Agromeđimurje u Čakovcu Materijal
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji školske sportske dvorane i rekonstrukciji OŠ Ivanovec Materijal
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2014. i
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2014. Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada TotovecMaterijal
 9. Davanje suglasnosti za nabavu komunalnih vozila i za kreditno zaduženje GKP „Čakom“ d.o.o. Materijal
 10. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal
 11. Davanje Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec  Materijal
 12. Davanje Prethodne suglasnosti na Statute: Materijal
  a) I. Osnovne škole Čakovec;  Materijal
  b) II. Osnovne škole Čakovec; Materijal
  c) III. Osnovne škole Čakovec;  Materijal
  d) Centra za odgoj i obrazovanje; Materijal
  e) Osnovne škole Kuršanec; Materijal
  f) Osnovne škole Ivanovec;  Materijal
  g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić  Materijal
 13. Donošenje Odluke o osnivanju:Materijal
  a) Dječjeg vrtića Cvrčak i
  b) Dječjeg vrtića Cipelica
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ europskih gradova, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Donošenje Odluke o usvajanju:Materijal
  a) Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2015.Materijal
  b) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014.Materijal
 16. Donošenje Odluke o smanjenju iznosa zakupnine poslovnih prostora Materijal
 17. Donošenje Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca Materijal
 18. Donošenje Odluke o imenovanju ulice na području Grada Čakovca Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca  Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content