Izaberite stranicu

Najava 2. sjednice Savjeta mladih Grada Čakovca

13. veljače 2014. | Savjet mladih

Temeljem  članka 11. stavak 1 Zakona o savjetima mladih (NN RH 23/07)  te članka 6. Poslovnika savjeta mladih Grada Čakovca,

 

sazivam 2. sjednicu Savjeta mladih Grada Čakovca za petak 21. veljače 2014. – u 12:00 sati te predlažem sljedeći dnevni red:

 

1.Izvješće o radu Savjeta mladih grada Čakovca za 2013. godinu
2.Plan aktivnosti prema Programu za 2014.
3.Gradski program za mlade
4.Projekt –  Prostor
5.Obavijesti, prijedlozi, razno

 

Materijali u Prilogu poziva : 
 
                                                                      
KLASA: 021-05/14-01/26
URBROJ: 2109/2-02-14-01
Čakovec, 12. veljače 2014.
Predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca
Matija Kikelj, v.r.
X
Skip to content