Izaberite stranicu

Najava – 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

7. prosinca 2012. | Mandat 2009.-2013.

Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 13. prosinac 2012. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

Točka 1.
Donošenje Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2012.
Točka 2.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012.

Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
c) Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012.
d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.
e) Programa javnih potreba u športu za 2012.
f) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012.
Točka 4.
Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca
Točka 5.
Usvajanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013.
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi DPU „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“
Točka 7.
Donošenje Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune PPUG-a Grada Čakovca
Točka 8.
Donošenje Odluke o izradi II. izmjene i dopune DPU „Blok 1“ u Čakovcu
Točka 9.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Točka 11.
Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok – Pustakovec
Točka 12.
Donošenje Odluke o odobrenju Aneksa II sa Gradom Prelogom o odlaganju otpada na odlagalište u Totovcu
Točka 13.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
Točka 14.
Donošenje Odluke o imenovanju ulice u Mačkovcu
Točka 15.
Donošenje Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
Točka 16.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.
Odgovori na vijećnička pitanja s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
Točka 3.
Planovi poslovanja trgovačkih društava Grada Čakovca za 2013.: (zbog obima, materijali su na  cd-u, u pisanom obliku mogu se podići u Upravnom odjelu za upravu)a) GKP „Čakom“ d.o.o.
b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec
c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec
d) „Čakra“ d.o.o. Čakovec
Točka 4.
Planovi poslovanja ustanova Grada Čakovca za 2013.: (zbog obima, materijali su na  cd-u, u pisanom obliku mogu se podići u Upravnom odjelu za upravu)a) Dječjeg vrtića Čakovec
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
c) Centra za kulturu Čakovec
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
e) Javna vatrogasna postrojba Čakovec
Točka 5.
Izvješće o posjetu delegacije Kiryat Tivonu
Točka 6.
Izvješće o dodjeli stipendija za akademsku 2012/2013.
Točka 7.
Pisani obrazac prijave za aktualni sat

 

X
Skip to content