Izaberite stranicu

Najava – 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

15. ožujka 2013. | Mandat 2009.-2013.

Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 21. ožujka 2013. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI  RED

Točka 1.
Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
Točka 2.

Donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Grada Čakovca

Točka 3.
Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca
Točka 4.
Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca
Točka 5.
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
Točka 6.
Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2012.
Točka 7.
Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca za 2012.
Točka 8.
Donošenje Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“
Točka 9.
Usvajanje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije i Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
Točka 10.
Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2013.
Točka 11.
Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013.
Točka 12.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“
Točka 13.
Izvješće Međimurskih voda d.o.o. :a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 1. 1. – 31. 12. 2012.
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina – Grad Čakovec od 1. 1. – 31. 12. 2012.
Točka 14.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Točka 15.
Donošenje Odluke o prijenosu nekretnina bivši Vojni poligon Čakovec
Točka 16.
Donošenje Odluke o ponudi za darovanje i zamjenu zemljišta – Vrtovi Ivanovec
Točka 17.
Donošenje Odluke o kandidaturi za članove Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o.
Točka 18.
Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2012.
Točka 19.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrhunskom sportašu

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.
Odgovori na vijećnička pitanja s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
Točka 3.
Izvješće o stipendijama Grada Čakovca
Točka 4.
Ljeto u gradu Zrinskih
Točka 5.
Pisani obrazac prijave za aktualni sat

X
Skip to content