Izaberite stranicu

Najava – 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

15. travnja 2013. | Mandat 2009.-2013.

Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 17. travanj 2013. (srijeda) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI  RED

Točka 1.
Donošenje Odluke o:
a) izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca
b) izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013.
Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca  za 2013.
b) Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2013.
c) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2013.
Točka 3.
Donošenje Odluke o sufinanciranju izgradnje oporabilišta otpada Totovec – I. faza
Točka 4.
Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
Točka 5.
Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune DPU „Mihovljan – Športska“
Točka 6.
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na Vojnim vrtovima Sjever u Čakovcu
Točka 7.
Davanje Suglasnosti na kalkulaciju za izgradnju stambene zgrade Martane Čakovec – Gradska poticajna stanogradnja za 2013.

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.
Izvješće o odobrenim sredstvima Ministarstva kulture RH
Točka 3.
Izvješće o pokretanju izrade Strategije razvoja Grada Čakovca
Točka 4.
Izvješće o spremnim projektima za financiranje iz fondova EU
Točka 5.
Izvješće o nominaciji projekta „Generation Next at Work“
Točka 6.
Izvješće o sanaciji opasnih mjesta na području Grada Čakovca (semafori)
Točka 7.
Izvješće o sunčanim elektranama
Točka 8.
Izvještaj o Biblioteci „Insula“
Točka 9.
Pisani obrazac prijave za aktualni sat

X
Skip to content