Izaberite stranicu

Najava – 28. Gradonačelnikov kolegij

13. ožujka 2013. | Mandat 2009-2013

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 28. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

14. ožujka 2013. (četvrtak) u 09,00 sati

D N E V N I    R E D

(Preuzimanje dnevnog reda u cijelosti)

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 6.
UpućivanjeGodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje .
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Točka 9.
Upućivanje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije i Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 10.
Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 11.
Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Žiškovec, Novo Selo Rok, Ivanovec, Mihovljan i Kuršanec
Točka 12.
Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 13.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
Točka 14.
Upućivanje prijedloga Odluke o kandidaturi za članove Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 15.
Upućivanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 16.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o vrhunskom sportašu, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 17.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju programa prvog dijela „Ljeto u Gradu Zrinskih“ 2013.
Točka 18.
Donošenje Pravilnika o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Čakovca
Točka 19.
Donošenje Zaključka o usvajanju Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. do 31.12.2012.
Točka 20.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade
Točka 21.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 22.
Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“
Točka 23.
Izvješće Međimurskih voda: (materijali će biti dostavljeni Gradskom vijeću)a) Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012.
b) Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina – Grad Čakovec 01.01. – 31.12.2012
Točka 24.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje (materijal će biti dostavljen Gradskom vijeću)
Točka 25.
Imenovanje Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora – Dječji vrtić
Točka 26.
Donošenje Zaključaka o:a) prijenosu nekretnina bivši Vojni poligon Čakovec
b) ponudi za darovanje i zamjenu zemljišta – Vrtovi Ivanovec

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 27. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Izvješće o stipendijama Grada Čakovca

Točka 3.

Financijska izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2012.

Točka 4.

Izvješće o Zaključku Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda, mraza i suše koje su pogodila područje Grada Čakovca 2012.

Točka 5.

Izvješće o radu zimske službe

 

X
Skip to content