Izaberite stranicu

Najava 9. sjednice Savjeta mladih Grada Čakovca

2. rujna 2015. | Savjet mladih

Na temelju  članka 17. Zakona o savjetima mladih (NN RH 41/14)  te članka 6. Poslovnika Savjeta mladih Grada Čakovca, sazivam

9. sjednicu Savjeta mladih Grada Čakovca za

3. rujan 2015. u 14:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, te predlažem sljedeći dnevni red:
  1. Izvješće o izradi Gradskog programa djelovanja za mlade
  2. Analiza prijedloga odluka za Gradsko vijeće
  3. Rasprava zaključaka Vijeća za prevenciju Grada Čakovca
  4. Potrebe mladih u sportu Grada Čakovca
  5. Projekt „Kam na faks“
  6. Rad Savjeta mladih – plan provedbenih aktivnosti Rada Savjeta mladih za 2015.
  7. Razno

Mole se članovi Savjeta da obavezno prisustvuju sjednici Savjeta, a u slučaju spriječenosti da izostanak opravdaju na 095/ 911 8445.

Predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca
Matija Kikelj, v.r.

X
Skip to content