Izaberite stranicu

Najava – Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

6. lipnja 2013. | Mandat 2013.-2017.

Temeljem članka 7. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst) predlažem

za 13. lipnja 2013. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI  RED KONSTITUIRAJUĆE

DNEVNI RED RADNE SJEDNICE

Točka 1.
Imenovanje Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost (imena će biti dana na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća)
Točka 2.
Imenovanje Odbora za financije i proračun (imena će biti dana na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća)
Točka 3.
Imenovanje Odbora za društvene djelatnosti (imena će biti dana na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća)
Točka 4.
Imenovanje Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša (imena će biti dana na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća)
Točka 5.
Izbor Komisije za određivanje imena ulica i trgova (imena će biti dana na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća)
Točka 6.
Izmjena Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:a) Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovcab) Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
Točka 8.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o podjeli imovine između Općine Mala Subotica i Grada Čakovca
Točka 9.
Donošenje Odluke o dopuni:a) Odluke o komunalnom doprinosub) Odluke o komunalnoj naknadi
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

X
Skip to content