Izaberite stranicu

Natječaj za NAJ-AKCIJU 2017

6. travnja 2017. | Grad Prijatelj djece, Natječaji

Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec – prijatelj djece raspisuje natječaj za Naj-akciju u 2017. godini.

NATJEČAJ ZA NAJAKCIJU 2017.

Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati opis aktivnosti (programa, projekta) namijenjenih poboljšanju kvalitete života djece na području Grada Čakovca.

Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati aktivnosti/projekte/programe koji se mogu potpuno provesti najkasnije do 30. 9. 2017.

KRITERIJI ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA I PROVEDBU NAJ-AKCIJE

 • u akciji moraju zajednički sudjelovati odrasli i djeca
 • djeca moraju aktivno participirati u provedbi akcije
 • originalnost i posebnost; akcija mora biti različita od dosadašnjih odnosno postojećih akcija/aktivnosti za djecu u Gradu Čakovcu
 • akcija mora biti namijenjena što većem broju djece ili, s opravdanim razlogom, samo određenoj skupini djece (prema dobi, ugroženosti, posebnim potrebama i sl.)
 • akcija mora imati visoku kvalitetu sadržaja i načina provedbe
 • akcija mora prepoznavati i udovoljavati akutne ili specifične potrebe ili probleme djece u Gradu Čakovcu
 • akcija mora predstavljati aktivnosti koje uvelike poboljšavaju uvjete i način života djece u Gradu Čakovcu
 • poželjno je da se predložene aktivnosti mogu provoditi/primjenjivati i u budućnosti


PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava (prijedlog) na natječaj za Naj-akciju mora sadržavati precizan opis aktivnosti strukturiran na sljedeći način:

 1. Naziv Naj-akcije u 2017. godini
 2. Cilj Naj-akcije
 3. Program i sadržaj akcije
 4. Način provedbe akcije
 5. Tko su organizatori i voditelji/realizatori akcije
 6. Ciljna skupina i broj aktivno uključene djece u akciju
 7. Izvori i iznosi financijskih sredstava za provedbu akcije (opis troškova za planirane aktivnosti)
 8. Opseg volonterskog rada
 9. Praćenje akcije u medijima (plan)
 10. Po čemu je akcija posebna, nova, originalna
 11. Zaključak: koju/kakvu novost/korist/promjenu donosi akcija djeci i roditeljima

 

NAPOMENE

Prijedlog Naj-akcije ne smije imati više od 5 kartica teksta (ukupno 9.000 znakova). Prijava se može dostaviti isključivo na obrascu ‘NAJ AKCIJA 2017. – OBRAZAC ‘, koji se može preuzeti s internetske stranice Grada Čakovca www.cakovec.hr.

Jedan prijavitelj može na ovaj natječaj dostaviti najviše jedan (1) prijedlog Naj-akcije.

Dijete, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih naroda (1989.), označava svaku osobu mlađu od 18 godina.

O najboljem prijedlogu Naj-akcije odlučit će, u skladu s prethodno navedenim kriterijima, Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u roku od 15 dana od završetka roka za prijave te će o tome obavijestiti sve podnositelje prijedloga.

Informacije o odabranoj Naj-akciji bit će svim prijaviteljima dostavljene pisanim putem.

S odabranim prijaviteljem Grad Čakovec sklopit će ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu.

Odabrani prijavitelj dužan je Koordinacijskom odboru dostaviti izvješće o završenoj provedbi svih planiranih aktivnosti Naj-akcije najkasnije do 6. 10. 2017.

Prijedloge Naj-akcije potrebno je dostaviti na adresu:

GRAD ČAKOVEC
Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove
(s napomenom ”Za Naj-akciju”)

Kralja Tomislava 15
40000 Čakovec 

Natječaj se objavljuje u listu Međimurske novine 7. 4. 2017.

Rok za dostavljanje prijedloga na traženu adresu je 2. 5. 2017. do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

PRILOG:

KLASA:  600-01/17-01/1
URBROJ: 2109/2-06-02-17-13
Čakovec, 07.04.2017.

X
Skip to content