Izaberite stranicu

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

30. rujna 2019. | Natječaji

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU
VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa
Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove

Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu, dana 18. rujna 2019.
Prijavljena kandidatkinja za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za imovinsko pravne poslove koja je svoju prijavu podnijela pravovremeno te ispunjava formalne uvjete Oglasa

o b a v j e š t a v a     s e

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 7. listopada 2019. s početkom u 08:00 sati, u vijećnici Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.

Provjerom znanja za svaku od navedenih oblasti, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno izradi test, biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene mailove i poštom.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

Pravni izvori:

 1. Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)
 2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/16, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14)
 3. Zakon o zemljišnim knjigama (NN RH 63/19)
 4. Zakon o obveznim odnosima (NN RH 35/05, 43/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
 5. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN RH 125/11, 64/15 i 112/18)
 6. Zakon o javnoj nabavi (NN RH 120/16)
 7. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN RH 65/17)
 8. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN RH 101/17)
 9. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN RH 101/17)
 10. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN RH 65/17)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Oglas. Ova provjera traje 60 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pisanom testiranju, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

X
Skip to content