Izaberite stranicu

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI UPISUJU PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2014./2015. GODINI

20. ožujka 2014. | Stipendije

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca za akademsku 2014./2015. godinu

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane i diplomske studije za akademsku 2014./2015. godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada tekuće godine u lokalnim tjednicima.

Nakon objavljenog natječaja potrebna dokumentacija  dostavlja se u  Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti ( prijave na natječaj kao i popis dokumenata koje treba priložiti uz prijavu  moći će se podići  na adresi K. Tomislava 15, Čakovec ili preuzeti na internet stranicama Grada nakon objavljenog natječaja u listopadu 2014. godine).
Natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca odnosi se na studente s područja Grada Čakovca.

U Odluci o stipendiranju  studenata možete pronaći sljedeće podatke:

 • Što su stipendije?
 • Kako ostvariti pravo na dodjelu stipendije Grada Čakovca?
 • Tko ostvaruje pravo izravno pravo na dodjelu stipendije?
 • Kada se iznos primljene stipendije mora vratiti?
 • Rokove primanja stipendije!
 • Ostale podatke vezane uz stipendije!

Studiji koji će imati prednost pri dodjeli stipendija su sljedeći:
(lista je složena po abecednom redu a ne po rangu prednosti, Grad Čakovec utvrđuje listu deficitarnih zanimanja sukladno Preporuci za obrazovnu upisnu politiku za 2014. godinu za Međimursku županiju – HZZ-područni ured Čakovec)

Lista deficitarnih zanimanja je sljedeća:

 1. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
 2. Fakultet elektrotehnike i računalstva
 3. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 4. Filozofski fakultet (anglistika, germanistika, psihologija)
 5. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 6. Građevinski fakultet
 7. Medicinski fakultet
 8. Prirodoslovno matematički fakultet (matematika, fizika)

Napomena:
Studentima  koji upisuju prvu godinu studija a planiraju se javiti na natječaj, savjetujemo da kopiraju Svjedodže srednje škole i Potvrde o položenim ispitima državne mature prije upisa na studij. Kopije Svjedodžbi srednje škole  ovjeravaju se u srednjoj školi koju je učenik završio. Kopiju Potvrde o položenim ispitima državne mature nije potrebno dodatno ovjeravati.

Dodatne obavijesti možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Čakovca (Silva Raonić, mag.paed. – viši savjetnik, 314-941 ili 0993173141).

X
Skip to content