Izaberite stranicu

OBAVIJEST za studente korisnike stipendije Grada Čakovca ( studenti koji u akademskoj 2020./2021. godini upisuju diplomski studij )

6. srpnja 2020. | Gradske vijesti, Stipendije

OBAVIJEST SE ODNOSI NA STUDENTE KOJI IMAJU POTPISANE UGOVORE O KORIŠTENJU STIPENDIJE GRADA ČAKOVCA ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Sukladno Odluci o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca, obavještavamo studente koji imaju Ugovore o korištenju stipendije Grada Čakovca a u akademskoj 2019./2020. godini su bili polaznici posljednje godine preddiplomskog studija i u akademskoj 2020./2021. godini upisuju diplomski studij da ostvaruju pravo na nastavak primanja novčane potpore za diplomski studij ukoliko zadovoljavaju uvjete Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca.

  • potvrde o prebivalištu i boravištu studenta i supotpisnika ugovora
  • potvrde o prebivalištu i boravištu studenta i supotpisnika ugovora

Osnovni uvjeti za nastavak primanja novčane naknade su sljedeći:

  • prosjek ocjena preddiplomskog studija iznosi najmanje 3,50
  • ukoliko je stjecanje diplome na preddiplomskom studiju i upis na diplomski studij u istoj kalendarskoj godini kada je, sukladno statutu ustanove završen posljednji, redoviti semestar preddiplomskog studija, koji je u skladu s važećim Ugovorom o korištenju stipendije
  • ukoliko do 15. studenog 2020. godine dostavi uvjerenje o upisu u sljedeći semestar ili nastavnu godinu studija ( odnosi se na diplomski studij )
  • ukoliko student nema obvezu polaganja razlikovnih ispita iz razloga upisa na diplomski studij
  • supotpisnik Ugovora i student imaju prebivalište i boravište na području Grada Čakovca

Ukoliko su zadovoljeni navedeni uvjeti i ukoliko student dostavi dokumentaciju koja dokazuje zadovoljavanje navedenih uvjeta ostvaruje se pravo na potpisivanje Aneksa. Ukoliko  budu osigurana sredstva u proračunu Grada Čakovca,moguće je potpisati Aneks Ugovora o korištenju novčane potpore Grada Čakovca za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju.

Potpisivanje Aneksa planirano je za mjesec studeni 2020. godine (potpisivanje Aneksa obavit će se u dogovoru sa studentima).

Ukoliko zainteresirani studenti za potpisivanje Aneksa Ugovora trebaju  dodatne obavijesti   mogu se javiti u Upravni odjel za društvene,međunarodne poslove i odnose s javnošću, Odsjek za društvene poslove K.Tomislava 15  ili na 314-941 ili 0993173241.

Predlažemo studentima da pročitaju tekst Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca  (11.07.2019. donesena ja Odluka o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca).

X
Skip to content