Izaberite stranicu

OBJAVLJUJE održavanje javne rasprave o prijedlogu IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ČAKOVCA, IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GOSPODARSKA ZONA IVANOVEC“

Grad Čakovec, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke gradonačelnika Grada Čakovca (Klasa: 022-05/20-01/2, Urbroj: 2109/02-01-01-20-4 od 2. studenog 2020.)

OBJAVLJUJE

održavanje javne rasprave o prijedlogu

a) IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ČAKOVCA,
b)
IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GOSPODARSKA ZONA IVANOVEC“

Javni uvid u prijedlog:
a) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca,
b) Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Ivanovec“

započinje dana 9. studenog i traje do 20. studenog 2020. godine.

Javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 16. studenog 2020. god. (ponedjeljak) u dvorani Doma sindikata u Čakovcu (Trg Republike 1) i to:
a) za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca s početkom u 12,00 sati,
b) za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Ivanovec“ s početkom u 13,30 sati,

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova, tijekom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do studenog 2020. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je studeni 2020. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova.

Javno izlaganje održati će se sukladno važećoj Odluci stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

PROČELNIK:
Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca

1_KORISTENJE_I_NAMJENA_POVRSINA_IV_D

2_INFRASTRUKTURNI_SUSTAVI_IV_ID

3_UVJETI_KORISTENJA_UREDENJA_I_ZASTITE_IV_ID

_4_1_GP_NASELJA_CAKOVEC_IV_ID

4_2_a_GP_NASELJA_IVANOVEC_IV_ID

4_2_b_GP_NASELJA_IVANOVEC_PRELOGE_IV_ID

4_3_GP_NASELJA_KURSANEC_I_SANDOROVEC_IV_ID

4_4_GP_NASELJA_KRISTANOVEC_IV_ID

4_5_GP_NASELJA_MACKOVEC_IV_ID

4_6_GP_NASELJA_MIHOVLJAN_IV_ID

4_7_GP_TOTOVEC_I_NOVO_SELO_NA_DRAVI_IV_ID

4_8_GP_NASELJA_NOVO_SELO_ROK_IV_ID

4_9_GP_NASELJA_SAVSKA_VES_IV_ID

4_10_GP_NASELJA_SLEMENICE_I_ZISKOVEC_IV_ID

4_11_GP_STEFANEC_IV_ID
odredbe_prijedlog_plana

obrazlozenje_prijedlog_plana

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Ivanovec“

UPU_Cakovec__GZ_Ivanovec_SVEODREDBE_2016_2020_JR

4_uvjeti_gradnje_I_ID_UPU_Cakovec_GZ_Ivanovec_2020_JR

I_ID_UPU_Cakovec_GZ_Ivanovec_TEKST_2020_JR

I_ID_UPU_Cakovec-GZ_Ivanovec_sazetak_za_javnost_2020_JR

X
Skip to content