Izaberite stranicu

OBJAVLJUJE održavanje javne rasprave o prijedlogu IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA “SLEMENICE-POD JALŠOM”

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke gradonačelnice Grada Čakovca (Klasa: 024-03/22-02/1, Urbroj: 2109-2-01-01-22-17 od 7. ožujka 2022.)

OBJAVLJUJE
održavanje javne rasprave o prijedlogu
IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA “SLEMENICE-POD JALŠOM”

Javni uvid u prijedlog Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja „SLEMENICE-POD JALŠOM“ započinje dana 21. ožujka i traje do 1. travnja 2022. godine.

Javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Grada Čakovca (II. kat), radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 23. ožujka 2022. god. (srijeda) u Društvenom domu Slemenice (Slemenice 93) s početkom u 18,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
– imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja, tijekom trajanja javnog uvida,
– mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
– mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
– mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do travnja 2022. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi),

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 04. travanj 2022. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja.

Javno izlaganje održati će se sukladno Odluci stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

PROČELNIK:
Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh.

 

ID_UPU_Slemenice_Pod_Jalsom_testualni_dio
ID_UPU_Slemenice_graficki_dio
X
Skip to content