Izaberite stranicu

Obrasci

Obrasce možete preuzeti na Vaše računalo, popuniti i donjeti na urudžbeni zapisnik:

Grada Čakovca,
Ulica kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec

 

SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

 1. Pravo na pristup informacijama Preuzimanje

CIVILNA ZAŠTITA

 1. Obrazac predhodne suglasnosti Preuzimanje

SOCIJALNA ZAŠTITA

 1. Molba za novčanu pomoć Preuzimanje
 2. Molba za oslobođenje roditelja od sufinanciranja vrtića – jaslica Preuzimanje
 3. Zahtjev za novčanom pomoći roditeljima za novorođeno dijete Preuzimanje
 4. Zahtjev za sufinanciranje djelatnosti dadilja Preuzimanje
 5. Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja  Preuzimanje

UDRUGE GRAĐANA – sport, kultura, tehnička kultura, ostale udruge građana

 1. Obrazac za izradu izvješća o izvršenom programu i namjenskom trošenju sredstava proračuna grada Čakovca za 2023. godinu Preuzimanje
 2. Obrazac za izradu izvješća o izvršenom programu i namjenskom trošenju sredstava proračuna grada Čakovca za 2022. godinu Preuzimanje
 3. Banner “Financirano proračunskim sretstvima Grada Čakovca” Preuzimanje

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

 1. Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena Pregled Zahtjeva
 2. Od dana 02. lipnja 2014. godine Odsjek izrađuje nacrte akata i provodi postupke korištenjem programa „e-dozvola“ dostupnog na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja . Zahtjevi se podnose korištenjem sustava e-dozvole.

 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 1. Zahjtev za korištenje javne površine – nekomercijalna djelatnost Preuzimanje
 2. Zahjtev za korištenje javne površine – komercijalna djelatnost Preuzimanje
 3. Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku ili stambenu zonu grada čakovca Preuzimanje

FINANCIJE

 1. Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju – Obrazac PP-MI-PO Preuzimanje

 GOSPODARSTVO

 1. Obrazac zahtjeva za određivanje prigodnog (drugačijeg) radnog vremena od propisanog radi organiziranja prigodne proslave Preuzimanje
 2. Obrazac Zahtjeva za korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje i/ili izvođenje žive glazbe na otvorenom prostoru uz ugostiteljski objekt (terasi) Preuzimanje

Podnositelji zahtjeva za određivanje prigodnog (drugačijeg) radnog vremena i zahtjeva za korištenje tehničkih uređaja moraju se s ispunjenim zahtjevom obratiti u sobu broj 107., 1. kat, a potom zahtjev urudžbirati u Pisarnici, 1. kat.

U razmatranje se uzimaju u cijelosti popunjeni, potpisani i ovjereni zahtjevi.

X
Skip to content