Izaberite stranicu

ODLUKA o odabiru lokacija za prodaju langoša na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023.“

2. lipnja 2023. | Javni poziv

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, URBROJ:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“, Rješenja o imenovanju povjerenstva Klasa: 024-04/23-02/17, URBROJ:2109-2-01-01-23-1, od dana 09.05.2023. god. i raspisanog javnog Poziva za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023.“ od dana 12.05.2023. god., imenovano povjerenstvo za odabir donosi:

ODLUKU O ODABIRU

Uvidom, pregledom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrđeno je da sve ponude udovoljavaju uvjetima raspisanih javnim pozivom, te je odlučeno kako slijedi:

  1. Lokacija br. 1 (Ulica kralja Tomislava / Franjevački trg – uz rub cvjetne gredice) – odabrani ponuditelj Salim Kajkuš d.o.o., OIB:13116579807
  2. Lokacija br. 2 (Trg Republke – kod stupova Gradova i pješačke staze prema parkingu – rubni dio z.p.) – odabrani ponuditelj Salim Kajkuš d.o.o., OIB:13116579807
  3. Lokacija br. 3 (Park Perivoj Zrinski – istočni ulaz, prvi odvojak desno – početak – odabrani ponuditelj Salim Kajkuš d.o.o., OIB:13116579807
  4. Lokacija br. 4 (Park Perivoj Zrinski – iza knjižnice, zelena površina uz stazu – desno u pravcu rotora) – odabrani ponuditelj Salim Kajkuš d.o.o., OIB:13116579807

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na internetskim stranicama Grada Čakovca i dostavljena svim ponuditeljima.

OBRAZLOŽENJE

Grad Čakovec raspisao je javni Poziv za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023.“ koja će se održati u razdoblju od 28.07. do 02.08.2023. godine na području grada Čakovca. Isti je bio objavljen na službenim stranicama Grada Čakovca dana 12.05.2023. godine. Kao kriterij za odabir ponude razmatrala se pravovremeno zaprimljena ponuda, dostava potpune dokumentacije te najviša ponuđena cijena za određenu lokaciju korištenja.

Obzirom su za lokaciju br. 1. zaprimljene dvije ponude koje su pravovremeno zaprimljene i sadržavale su potpunu dokumentaciju kao kriterij za odabir, odabrana je viša ponuđena cijena zakupa. Za preostale lokacije 2, 3, i 4 zaprimljena je po jedna ponuda za svaku od lokacija, te za iste utvrđeno da udovoljavaju svim uvjetima iz javnog poziva. Temeljem navedenog riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Isključenja ponuda nije bilo.
Odbijanja ponuda: 1

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
Ivica Pongrac, dipl. ing./univ.spec.oec.

 

Odluka_langosi_2023
X
Skip to content