Izaberite stranicu

ODLUKA o odabiru lokacija za pružanje usluga „Programi za djecu – ZABAVNI PARK“ na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023.“

2. lipnja 2023. | Javni poziv

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, URBROJ:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“, Rješenja o imenovanju povjerenstva Klasa: 024-04/23-02/17, URBROJ:2109-2-01-01-23-1, od dana 09.05.2023. god. i raspisanog javnog Poziva za iskazivanje interesa za pružanje usluga „Programi za djecu – ZABAVNI PARK“ na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023.“ od dana 12.05.2023. god., imenovano povjerenstvo za odabir donosi:

ODLUKU O ODABIRU

Uvidom, pregledom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrđeno je da sve ponude udovoljavaju uvjetima raspisanih javnim pozivom, te je odlučeno kako slijedi:

  1. Lokacija br. 1 – odabrani ponuditelj PREMIUM JUMP j.d.o.o., OIB:32566142392
  2. Lokacija br. 2 – odabrani ponuditelj EUROPARK j.d.o.o., OIB:03871706577
  3. Lokacija br. 3 – odabrani ponuditelj PETAR PAN, obrt za zabavne djelatnosti, OIB:11626458935
  4. Lokacija br. 4 – odabrani ponuditelj EUROPARK j.d.o.o., OIB:03871706577

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na internetskim stranicama Grada Čakovca i dostavljena svim ponuditeljima.

OBRAZLOŽENJE

 Grad Čakovec raspisao je javni Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga „Programi za djecu – ZABAVNI PARK“ na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023.“ koja će se održati u razdoblju od 28.07. do 02.08.2023. godine na području grada Čakovca. Isti je bio objavljen na službenim stranicama Grada Čakovca dana 12.05.2023. godine. Kao kriterij za odabir ponude razmatrala se pravovremeno zaprimljena ponuda, dostava potpune dokumentacije te najviša ponuđena cijena za određenu lokaciju korištenja.

Obzirom je za svaku od ponuđenih lokacija zaprimljena po jedna ponuda, te utvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti iz javnog poziva riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Isključenja ponuda nije bilo.
Odbijanja ponuda: 1

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
Ivica Pongrac, dipl. ing./univ.spec.oec.

 

Odluka-_zabavni_park
X
Skip to content