Izaberite stranicu

ODLUKA o odabiru pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

23. veljače 2024. | Javni poziv

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21, 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 44. Statuta ( ,,Službeni glasnik Grada Čakovca” 1/21, 2/22 i 6/23) i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava na javni poziv KLASA: 614-06/23-01/1, URBROJ: 2109-2-09-24-24, Gradonačelnica Grada Čakovca donosi:

Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

mediji_2024
X
Skip to content