Izaberite stranicu

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA – Radno mjesto stručnog suradnika za održavanje komunalne infrastrukture

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD ČAKOVEC

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

izgradnju grada i upravljanje nekretninama

KLASA: 112-02/23-01/4

URBROJ: 2109-2-08-23-16

Čakovec, 19. rujna 2023.

Na temelju članka 24. stavka 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama Grada Čakovca donosi

O D L U K U

O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

I.

Poništava se dio Javnog natječaja  KLASE: 112-02/23-01/4, URBROJ: 2109-2-08-23-2, objavljen u Narodnim novinama, broj 90/2023, koji se odnosi na radno mjesto stručnog suradnika za održavanje komunalne infrastrukture (1 izvršitelj).

II.

Ova Odluka dostaviti će se svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Narodnim novinama i na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr

            PROČELNIK   

Damir Šoltić, mag. ing. traff.

X
Skip to content