Izaberite stranicu

Održan 10. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Kolegij je održan 4. srpnja 2019. (četvrtak), s početko u  9.00 sati sa sljedećim:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi VII. izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Privredna zona uz Zagrebačku ulicu” u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Mihovljan – Športska” Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Vojni vrtovi – sjever” Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije Društvenog doma u:
  a) Totovcu
  b) Novom Selu Rok
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u Čakovcu za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke za privremenu organizaciju smještaja odgojne obrazovne skupine u prostor blagavaonice MO Cvrčak i PO Pčelice Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2019./2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2019. Akcije Grad Čakovec – prijatelj djece Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o zemljištu za Romsko naselje Kuršanec vezano uz Izjavu o odricanju od potraživanja prema RH kao dužniku, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o pristupanju Grada Čakovca u ITU Varaždin, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i predžetvenoj sezoni u 2019. godini Materijal
 20. Upućivanje Javnog poziva za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca na objavu Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Vjerodostojnog tumačenja odredbe Odluke o donošenju DPU područja “Brezje” u Mihovljanu, Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 22. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 23. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom u 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
X
Skip to content