Izaberite stranicu

Održan 15. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Kolegij je odžan 8. listopad 2020. (četvrtak), sa sljedećim:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o realizaciji projekta izgradnje kompleksa vanjskih bazena u okviru ŠRC Mladost Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Gospodarska zona Istok – Pustakovec” Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o porezima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Zaključka o prodaji zemljišta u obuhvatu DPU gospodarske zone istok – sjeverni dio u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statuta nerazvrstanih cesta, javnog dobra u općoj uporabi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za proširenje djelatnosti na novu lokaciju u dječji vrtić „Bambi“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Donošenje Zaključka o zimskoj službi – zima 2020/2021. Materijal
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulica u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
X
Skip to content