Izaberite stranicu

Održan 22. Gradonačelnikov kolegij

8. rujna 2016. | Mandat 2013.-2017.

Kolegij je održan 8. rujna 2016. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela naselja Savska Ves Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca za školsku godinu 2016./2017. Materijal
 12. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Materijal
 13. Donošenje Zaključka o imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2016./2017. Materijal
Audio zapisnik 22. sjednice kolegija Gradonačelnika
X
Skip to content