Izaberite stranicu

Održan 27. Gradonačelnikov kolegij

14. veljače 2013. | Mandat 2009-2013

Sjednica je održana 14. veljače 2013. (četvrtak) s početkom u  09,00 sati

D N E V N I    R E D

Točka 1.

Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.:

a) Dječjeg vrtića Čakovec
b) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“
c) Centra za kulturu Čakovec
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 3.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 4.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 5.
Upućivanje Izvješća o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 6.
Zaključak o upućivanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i  utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2012. i Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje .
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama, Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 8.
Davanje prethodne suglasnosti za promjenu cijene usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada .
Točka 9.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 10.
Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na provođenju sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 11.
Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013.
Točka 12.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 13.
Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 14.
Prihvaćanje kolektivnih ugovora:

a) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
b) Dječjeg vrtića Čakovec

Točka 15.

Odluka o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

Točka 16.

Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Krištanovec i DVD Savska Ves

Točka 17.

Upućivanje prijedloga Odluke o:a) prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec
b) prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec
c) gradskoj poticanoj stanogradnji Martane Čakovec

 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 18.

Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti

 

X
Skip to content