Izaberite stranicu

Održan 6. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 23. ožujak 2022. u 08:00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. – 2027. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje Odluke o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i planiranim i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2021., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o:
  a) izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Materijal
  b)Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2021. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 12. Upućivanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju:
  a) Radne zone Martane istok Čakovec, Materijal
  b) Radne zone Martane zapad Čakovec, Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnatelja Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Statutarne odluke o dopunama Statuta Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o pristupanju Grada Čakovca u LAG „Međimurski doli i bregi“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju Suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za proširenje djelatnosti na novu lokaciju i za otvaranje dvije odgojno-obrazovne skupine na novoj lokaciji Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca za razdoblje 01.01.2021. – 31.12.2021. Materijal
 23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2022. – Akcija Grad Čakovec – prijatelj djece Materijal
X
Skip to content