Izaberite stranicu

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 05. listopada 2022. s početkom u 12:00 sati sa sljedćim

DNEVNIM REDOM

 1. Verifikacija mandata vijećnika Materijal
 2. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 3. Donošenje Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. Materijal Polugodišnji izvještaj
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca Materijal
 5. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu Materijal
 6. Donošenje Odluke o donošenju UPU Vojni vrtovi sjever, II. etapa Materijal
 7. Donošenje Odluke o rješavanju imovinskopravnih pitanja vezano za zemljište potrebnog za izgradnju nove osnovne škole u Čakovcu Materijal
 8. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Ivanovcu Materijal
 9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Čakovec Materijal
 10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina Materijal
 11. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca Materijal
 12. Donošenje Odluke o razrješenju/nerazrješenju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec Materijal
 13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca Materijal
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa II. Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane Materijal
 15. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 16. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Materijal
 17. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 18. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
 19. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca Materijal
 21. Donošenje Odluke o izmjeni Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 22. Davanje Prethodne Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova Materijal

AUDIO ZAPISNIK s 12. sjednice Gradskog vijeća:

Izvod iz zapisnkia s 12. sjednice Gradskog vijeća:

X
Skip to content