Izaberite stranicu

Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

5. svibnja 2011. | Mandat 2009.-2013.

Sjednica je održana 5. svibnja 2011. (četvrtak) u 12.00 sati

D N E V N I    R E D

Točka 1.

Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010.

Točka 2.

Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010.

Točka 3.
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011.
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011.
Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2011.
Točka 9.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2011.
Točka 10.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca
Točka 11.
Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011.
Točka 12.
Donošenje:
a) Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“
b) Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Čakovca
Točka 13.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije na području Grada Čakovca
Točka 14.
Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2010.
Točka 15.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca
Točka 16.
Donošenje Odluke o provođenju aktivnosti sukladno Smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011. i 2012.
Točka 17.
Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca u 2011.
Točka 18.
Donošenje Odluke o imenovanju ulice na području Grada Čakovca
Točka 19.
Prihvaćanje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2010. te davanje Suglasnosti na Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011.
Točka 20.
Donošenje Odluke o:
a) priznavanju i prijenosu prava vlasništva Hrvatskom crvenom križu, GDCK Čakovec
b) darovanju nekretnina Gradu Čakovcu od strane Dječjeg vrtića Čakovec
c) prodaji i darovanju zemljišta u ulici Jakova Gotovca u Čakovcu
d) zemljištu u Martanama Istok Čakovec
e) zemljištu u Martanama Istok – zona male privrede Čakovec
f) preoblikovanju NK „Međimurje“ Čakovec
g) zemljištu u gospodarskoj zoni Martane Zapad Čakovec

 

 

X
Skip to content