Izaberite stranicu

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 3. svibnja 2023. s početkom u 12:00 sati sa sljedćim

DNEVNIM REDOM

 1. Prijedlog Odluke o donošenju VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca Materijal
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona istok – sjeverni dio u Čakovcu
  Materijal
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. Materijal Godišnji izvještaj
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2022. Materijal
 5. Godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2022. Materijal
 6. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Čakovca u 2023. Materijal
 7. Izvješće o:
  a) izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
 8. Izvješća o poslovanju za 2022.:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  d) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 9. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2022. Materijal
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2022. Materijal
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju teksta Aneksa I. Ugovora o upravljanju sportsko – rekreativnim objektima Materijal
 12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nerazvrstanoj cesti Materijal
 13. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal
 14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2022. Materijal

AUDIO ZAPISNIK sa 16. sjednice Gradskog vijeća:

 

Izvod iz zapisnika sa 16. sjedice Gradskog vijeća:

Preuzimanje (DOCX)

 

X
Skip to content