Izaberite stranicu

Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 14. srpnja 2016. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2016. Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Materijal
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. Materijal
 6. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca Materijal
 7. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Martane Čakovec – zona male privrede“ Materijal
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. Materijal
 9. Donošenje Odluke o isplati sredstava naknade za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnina u Totovcu Materijal
 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2016. / 2017. Materijal
 11. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2016. / 2017. Materijal
 12. Davanje Suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje poslovnog prostora korisnicima:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
 13. Donošenje Odluke o otvaranju jedne jasličke skupine u:
  a) Dječjem vrtiću Cipelica
  b) Dječjem vrtiću Cvrčak Materijal
 14. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca Materijal

Audio zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća

 

X
Skip to content