Izaberite stranicu

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

23. studenoga 2023. | Gradske vijesti

U Gradskoj vijećnici Grada Čakovca održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca s ukupno 14 točaka Dnevnog reda, a sjednica je započela s 18 vijećnika.

Najvažnije točke pretposljednje sjednice u 2023. godini bile su one vezane uz drugi ovogodišnji rebalans proračuna Grada Čakovca, prijedlog Odluke i izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. te prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu.

Kako je pritom objasnila gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini na konferenciji za medije koja je održana prije same sjednice, ukupna visina proračuna ovim se Izmjenama i dopunama smanjuje za 4.001.479,35 eura te sada iznosi 48.003.057,54 eura. Iste sadrže i preneseni rezultat iz prethodne proračunske godine koji je negativan i iznosi -200.966,65 eura. Navedeni preneseni manjak sastoji se od rezultata proračunskih korisnika (svih ukupno u iznosu 207.492,54 eura) i dijela prenesenog manjka Grada u iznosu od -408.459,19 eura. Pritom je podsjetila da je obračunom proračuna za 2021. godinu prilikom preuzimanja vlasti, bio utvrđen manjak od -10.020.685,27 kuna, te je zbog visine realiziranog manjka trebalo donijeti Odluku o sukcesivnom podmirenju istoga tijekom naredne tri proračunske godine.

Grad je proračunsku 2022. godinu poslovao pozitivno i planirani dio prenesenog manjka je pokriven, a po obračunu za 2022. utvrđen je preostali manjak od -6.079.874,80 kuna, koji je, ulaskom u 2023. godinu i promjenu valute u euro, evidentiran u iznosu od -806.938,32 eura. Sukladno navedenoj Odluci utvrđeni je manjak potrebno pokriti u naredne dvije godine i to: tijekom 2023. godine 408.459,19 eura, a preostalu razliku (398.479,13 eura) u 2024. godini. To naravno iziskuje pozitivno tekuće poslovanje za navedene godine i to najmanje u iznosima prenesenog manjka.

“Poštujući odredbe Odluke o sukcesivnom pokriću manjka utvrđenog po obračunu za 2021. godinu, navedeni bi manjak do kraja 2024. godine trebao biti pokriven”, zaključila je čakovečka gradonačelnica.

Projekti i investicije u Čakovcu

Kako je istaknula, ono što smatra najvažnijim je da su ove godine odrađene i pokrenute investicije koje su građani tražili, pa su tako izgrađeni novi prostori DVD-a i društvenog doma u Savskoj Vesi, uređeni prostori Društvenog doma Krištanovec te su započeti radovi na rekonstrukciji Dječjeg vrtića Cipelica u Čakovcu. “Usvajanjem rebalansa raspisuje se javna nabava za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Cvrčak, a u tijeku je i izrada projekta za izgradnju potpuno novog dječjeg vrtića na čakovečkom Jugu, čija bi izgradnja trebala početi na proljeće. Napominjem da je velik dio sredstava za ove investicije osiguran iz europskih fondova. U izradi su i projektne dokumentacije za rekonstrukciju II. osnovne škole te dogradnju dvorane i novog krila Osnovne škole Kuršanec, što također očekujemo da će biti sufinancirano iz europskih fondova. Prijavili smo sufinanciranje energetske obnove Sportskog doma kod „Sloge“ i DV Cipelica ali tu još nema objave rezultata, završili smo solarnu elektranu na Gradskim bazenima, što je također u 85 % iznosu bilo financirano vanjskim sredstvima”, dodala je.

Što se tiče projekata uređenja prometnica, završena je druga faza uređenja Ulice Marije Zidarić u Čakovcu i 34. inženjerijske bojne, sanirane su ceste i parkirališta u Ulicama Ivana pl. Zajca, Vladimira Nazora i Miroslava Magdalenića. U tijeku je sanacija ulica u Krištanovcu, čiji se završetak planira do kraja ove godine. Pred završetkom je i rekonstrukcija Prvomajske ulice u Mihovljanu, a u izvode se radovi i na rekonstrukciji prometnica u Mačkovcu. Radovi su u punom jeku i na uređenju Ulice dr. Ivana Novaka u Čakovcu. Izrađuju se glavni projekti za rekonstrukciju raskrižja ulica Globetka, braće Granner i Športske, izgradnju kružnog raskrižja u Ulici Ivana Mažuranića, rekonstrukciju mosta i raskrižja Sajmišne te Ulice Rudolfa Steinera. Slijedi raspisivanje natječaja za rekonstrukciju križanja ulica Stjepana Radića, 34. inženjerijske bojne, Vjekoslava Špinčića te Sajmišne u kružno raskrižje, a planiramo krenuti s izradom dokumentacije za rekonstrukciju Uske ulice u Čakovcu. Za uređenje Trga Republike u Čakovcu te uređenje trga i šetališta kod SRC Mladost ishođena je građevinska dozvola, očekujemo da će to biti prva investicija koju ćemo financirati putem ITU mehanizama, zaključila je Cividini.

Vijećnici na čelu s predsjednikom GV-a Josipom Vargom u većini su izglasali obje točke. Pritom su usvojeni i prijedlozi Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023., Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023., Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023., Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023., Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023., Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023. te Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023.

Grad Čakovec sufinancirat će građanima izgradnju sunčane elektrane u kućanstvima

Nakon usvojene odluke na 20. sjednici Gradskog vijeća, uskoro će se građanima omogućiti javljanje na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca za 2023. godinu. Kako je pritom naglašeno, poziv raspisuje gradonačelnica te pritom imenuje Povjerenstvo za odabir ponuda, donosi konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava te zaključuje ugovore s odabranim korisnicima sredstava po Javnom pozivu. Za tu je namjenu u Proračunu Grada Čakovca osigurano 20 tisuća eura, s ciljem povećanja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije te smanjenja režijskih troškova za kućanstva na području grada.

Građanima raspisivanjem ovog poziva želimo omogućiti što povoljniji prijelaz na obnovljive izvore energije. Bespovratna sredstva dodjeljivala bi se korisnicima, fizičkim osobama s prebivalištem na području grada, a koji su na svojoj obiteljskoj kući izgradili sunčanu elektranu za proizvodnju električne energije u kućanstvu, za vlastitu potrošnju tijekom ove godine, odnosno koji su u postupku izgradnje iste. Sredstva bi se dodjeljivala po dostavljenoj potpunoj dokumentaciji. Prema Javnom pozivu predviđeno je sufinanciranje u iznosu do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 2.000,00 eura po kućanstvu”, rekla je čakovečka gradonačelnica o temi.

Čakovečkom urbanom području dana suglasnost na potpisivanje Sporazuma za projekte vrijedne 18 milijuna eura

Uz usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na nacrt Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru ITU 2021. – 2027., Gradu Čakovcu sada su stvoreni uvjeti za potpisivanje Sporazuma s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ovim Sporazumom utvrđen je najviši iznos sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj koji je na raspolaganju urbanom području Čakovec, a isti iznosi 18 milijuna eura. Prisjetimo se, Čakovec je strateški iskoristio dio natječaja koji se odnosi na mogućnost prijave projekata kojima je realizacija započela nakon 1. siječnja 2021. godine, pa će se dijelom iznosa financirati i odrađena izgradnja bazena u Čakovcu koja je dosad itekako opterećivala gradski Proračun. U segmentu izgradnje ili adaptacije zone aktivnog življenja radovi nas očekuju na SRC Mladost u Čakovcu, a uredit će se i biciklističke staze na relaciji Savska Ves – Totovec te biciklističke staze po Čakovcu.

Iz EU sredstava Čakovčani će dobiti novi centralni Trg Republike, a najavljeno je i formiranje Inspiracijskog centra kreativnosti u prostoru bivše vojarne, kao potpora poduzetništvu. “Ovime smo bliže tome da u aktualnoj financijskoj omotnici Europske unije povučeno oko 18 milijuna eura za projekte od interesa za urbano područje Čakovca, poput uređenja glavnog trga. Uz suglasnost Gradskog vijeća, potpisivanje Sporazuma očekujemo uskoro, kroz tjedan  dva, objasnila je Cividini.

Vijećnici su glasali i o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Čakovca, izglasana je i nova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca, kao i Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023. Posebnom Odlukom Gimnazija “Josipa Slavenskog” Čakovec oslobođena je obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a usvojen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Grada Čakovca, prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama, uz Odluku o predlaganju mrtvozornika i Odluku o izmjeni Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca.

Imenovano je Povjerenstvo za dodjelu prostora kulture na korištenje te isto sada čine Maša Hrustek Sobočan i Davor Dokleja, kao predstavnici Kulturnog vijeća Grada Čakovca, iz Centra za kulturu Čakovec Tasjenka Žnidar i Tamara Korunek Lesar te Tatjana Horvat, iz redova predstavnika nadležnog odjela.

X
Skip to content