Izaberite stranicu

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 15. rujna 2016. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 

 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016. Materijal
 2. Donošenje Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
 3. Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca Materijal
 4. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela naselja Savska Ves Materijal
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca Materijal
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec Materijal
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Materijal
 9. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima  Materijal
 10. Donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama  Materijal
 11. Davanje Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čakovca unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020“ Materijal

Audio zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća

 

GANANCIAS a cualquier costo: los esquemas de soborno y coimas de Big Pharma llevaron a la muerte de soldados estadounidenses comprar rimobolan online en espana farmacia | nmalla | registros de leche de naranja
X
Skip to content