Izaberite stranicu

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

23. studenoga 2023. | Gradsko vijeće, Mandat 2021.-2025., Sjednice

Sjednica je održana 23. studeni 2023. s početkom u 12:00 sati sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

 1. Prijedlog Odluke i izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  3.1 Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.2 Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.3 Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.4 Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.5 Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.6 Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023.Materijal
  3.7 Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Čakovca Materijal
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na nacrt Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru ITU 2021. – 2027.  Materijal
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023. Materijal
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca Materijal
 9. Prijedlog Odluke o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec Materijal
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Grada Čakovca Materijal
 11. Prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Materijal
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora kulture na korištenje Materijal
 13. Prijedlog Odluke o predlaganju mrtvozornika Materijal
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

 

AUDIO ZAPISNIK sa 20. sjednice Gradskog vijeća:

Izvod iz zapisnika sa 20. sjedice Gradskog vijeća:

Izvod_iz_zapisnika_sa_20_sjednice_GV

Zapisnik:

Preuzimanje (DOCX)

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

 

X
Skip to content