Izaberite stranicu

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 20. prosinca 2023. s početkom u 12:00 sati sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za njenu provedbu Materijal Materijal Materijal
2. Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2024. s projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. Materijal Materijal
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2024. Materijal
4. Prijedlog:
4.1. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.3. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.4. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.5. Odluke o korištenju sredstva za financiranje javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.6. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.7. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.8. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2024. Materijal
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2024. Materijal
6. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2024. Materijal
7. Prijedlog Prethodne suglasnosti na:
7.1. prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. Materijal
7.2. prijedlog Plana rada i Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Materijal
8. Prijedlog Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2024. Materijal Materijal
9. Prijedlog Zaključka o razmatranju i usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Materijal Izvješće
10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2023. Materijal
11. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2024. Materijal
12. Prijedlog Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2024. Materijal
13. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2024. Materijal
14. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2024. Materijal
15. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za 2024. Materijal
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023. Materijal
17. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Čakovca za 2024. Materijal
18. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca Materijal

 

AUDIO ZAPISNIK sa 21. sjednice Gradskog vijeća:

Izvod iz zapisnika sa 21. sjedice Gradskog vijeća:

gv21_izvod

Zapisnik sa 21. sjedice Gradskog vijeća:

Preuzimanje (DOCX)

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

 

X
Skip to content