Izaberite stranicu

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

4. listopada 2012. | Mandat 2009.-2013.

Sjednica je održana 4. listopada 2012. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim 

D N E V N I M    R E D O M

Točka 1.
Donošenje Odluke o davanju u zakup krovova u vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana
Točka 2.

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Točka 4.
Donošenje Odluke o:

a) određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti
b) stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Točka 5.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2012.

Točka 6.

Davanje prijedloga Prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta:

 

a) I. Osnovne škole Čakovec;
b) II. Osnovne škole Čakovec;
c) III. Osnovne škole Čakovec;
d) Centra za odgoj i obrazovanje;
e) Osnovne škole Kuršanec;
f) Osnovne škole Ivanovec;
g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić

Točka 7.

Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Čakovec

Točka 8.

Donošenje Odluke o upravljanju imovinom groblja u Mihovljanu, Ivanovcu i Šandorovcu

Točka 9.

Donošenje Izmjene Rješenja o imenovanju komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta u stvarima manjeg značaja

Točka 10.

Donošenje izmjene Odluke o carinarici

Točka 11.

Donošenje Odluke o dodatnom financiranju vrhunskog sportaša Filipa Udea

 

 

 

X
Skip to content