Izaberite stranicu

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

21. veljače 2013. | Mandat 2009.-2013.

{mosimage}

Sjednica je održana 21. veljače 2013. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim 

D N E V N I M    R E D O M

 

Točka 1.
Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.:a) Dječjeg vrtića Čakovec

b) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“
c) Centra za kulturu Čakovec
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

Točka 2.

Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012.

Točka 3.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
Točka 4.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
Točka 5.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.
Točka 6.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Točka 8.
Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na provođenju sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada Čakovca
Točka 9.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca
Točka 10.
Donošenje Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca
Točka 11.
Donošenje Odluke o preuzimanju osnivačkih prava Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Točka 12.
Donošenje Odluke o:a) prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec
b) prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec
c) gradskoj poticanoj stanogradnji Martane Čakovec

 

 

X
Skip to content