Izaberite stranicu

Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

20. listopada 2020. | Gradsko vijeće, Mandat 2017.-2021., Sjednice

Sjednica se održala 20. 10. 2020 u dvorani Centra za kulturu Čakovec, sa sljedečim:

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2020. Materijal Izvršenje
 2. Donošenje Odluke o realizaciji projekta izgradnje kompleksa vanjskih bazena u okviru ŠRC Mladost Materijal
 3. Donošenje Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije gradske tržnice Čakovec Materijal
 4. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu Materijal
 5. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“ Materijal
 6. Donošenje Odluke o suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za realizaciju planirane nabave komunalnih vozila i opreme Materijal
 7. Donošenje Odluke o porezima Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 10. Donošenje odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica
  a) za otvaranje jedne skupine jaslica i prenamjenu prostora u područnom odjelu Vjeverica Materijal
  b) za proširenje djelatnosti na novu lokaciju i za otvaranje tri odgojno – obrazovne skupine na novoj lokaciji Materijal
 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cvrčak Materijal
 12. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj godini 2020./2021. Materijal
 13. Davanje Suglasnosti za prihvaćanje darovanja nekretnine Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Materijal
 14. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja sa Hrvatskim crvenim križem – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec Materijal
 15. Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta u obuhvatu DPU gospodrske zone istok – sjeverni dio u Čakovcu Materijal
 16. Donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi Materijal
 17. Donošenje Odluke o oslobođenju Baptističke crkve s pastoralnim centrom Čakovec, od obveze plaćanja komunalnog doprinosa Materijal
 18. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 01.01.2020. do 30.06.2020. Materijal
 19. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021. Materijal
 20. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Materijal
 21. Donošenje Odluke o imenovaju ulica u Čakovcu Materijal

Audio zapisnik 26. sjednice Gradskog vijeća

 

Izvod iz zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća

Preuzimanje (DOCX)

X
Skip to content