Izaberite stranicu

Održana – 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

17. travnja 2013. | Mandat 2009.-2013.

Sjednica se odžala  17. travanj 2013. s početkom u  12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNI  RED

Točka 1.
Donošenje Odluke o:
a) izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca
b) izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013.
Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca  za 2013.
b) Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2013.
c) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2013.
Točka 3.
Donošenje Odluke o sufinanciranju izgradnje oporabilišta otpada Totovec – I. faza
Točka 4.
Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
Točka 5.
Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune DPU „Mihovljan – Športska“
Točka 6.
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na Vojnim vrtovima Sjever u Čakovcu
Točka 7.
Davanje Suglasnosti na kalkulaciju za izgradnju stambene zgrade Martane Čakovec – Gradska poticajna stanogradnja za 2013.

X
Skip to content