Izaberite stranicu

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 8. prosinac 2021. s početkom u 16:00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje:
  a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2022. s projekcijom Proračuna za 2023. i 2024. PRORAČUN Odluka
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. Odluka
  c) Odluke o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna u razdoblju 2022. – 2024. Odluka
 2. Donošenje:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Program
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Program
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Program
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Program
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Program
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Program
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022. Program
 3. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2021. Suglasnost
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. Suglasnost
 4. Davanje Suglasnosti na kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o. Suglasnost
 5. Davanje Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Suglasnost
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2022. Odluka
 7. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2022. Odluka
 8. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022. Odluka Plan
 9. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o porezima Odluka
 10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi Odluka
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Odluka
 12. Donošenje Odluke o visini naknade za razvoj na području Grada Čakovca, za gospodarstvo Odluka
 13. Donošenje Odluke o imovinsko pravnom uređenju zemljišta u vlasništvu Grada Čakovca na kojem je osnovano pravo građenja, u svrhu izgradnje višestambene zgrade, u ulici France Prešerna Odluka
 14. Donošenje Odluke o:
  a) sastavu urbanog područja Čakovec Odluka
  b) pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. do 2027. Odluka
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Odluka
 16. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Sporazuma o suradnji i zajedničkom razvoju između Grada Čakovca i Učiteljskog fakulteta Odluka
 17. Donošenje:
  a) Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec Odluka Procjene
  b) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2022. Odluka Plan
  c) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2021. Analiza
  d) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022.Odluka Plan
 18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima zamjenice Gradonačelnice Grada Čakovca Odluka
 19. Izbor Savjeta mladih Grada Čakovca Odluka

AUDIO ZAPISNIK s 5. sjednice Gradskog vijeća:

 

Izvod iz zapisnkia s 5. sjednice Gradskog vijeća:

izvod_iz_zapisnika_sa_5_sjednice_GV
X
Skip to content